ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ slider image

OLIVE VARIETIES

Κονσερβολιά Αμφίσσης μαύρη Black Amfissa Konservolia

It is the richest in nutritional value, thanks to its natural maturation to which it owes its rich taste.

Κονσερβολιά Πηλίου πράσινη Green Konservolia

Greenish olive that is collected relatively unripe and carved or “beaten” to stand out. It is kept in brine and is ready for consumption in 2-3 days.

Ελιά Καλαμών Kalamata Olive

It is distinguished by its special shape and bright color and fits perfectly in the Mediterranean healthy diet.

Ελιά Χαλκιδικής Green Chalkidiki Olive

It is also known as Gaidourelia due to the large size of the fruit. It is a majestic variety with a deep green color, which during its processing turns into straw yellow.

Θρούμπα Θάσου Throumpa Thassou

Black Olive, small in size, that loses it’s bitterness during it’s rippening and acquires a unique flavor.